Vaderdag

‼️‼️Wedstrijd voor Vaderdag: WinWinWin‼️‼️‼️

In samenwerking met Scholl ?mogen wij op Vaderdag ?producten voor voetverzorging weggeven?

Wat moet je doen:

1) ?Antwoord op de vraag : hoe noemt het Scholl gamma van de elektrische voetvijl?

2) ?Stuur het juiste antwoord naar ?: info@apotheekappelterre.be samen met al uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer)

3) ?Maandag maken we de winnaars ?online bekend

Veel succes?

Wedstrijdreglement Vaderdag

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd in het kader van Vaderdag wordt ingericht door APOTHEEK PENNE, met maatschappelijke zetel Appelterre-Dorp 31, 9400 Ninove ondernemingsnummer 0427.081.892 (hierna ‘de Organisatie’).

Artikel 2. Voorwaarden voor deelname

2.1. De deelname is exclusief voorbehouden aan patiënten of potentiële patiënten van Apotheek Penne.

2.2. De deelname gebeurt door vóór 14 juni 2020 op Facebook of Instagram een post te liken, antwoord op de vraag “Hoe noemt het Scholl gamma van de elektrische voetvijl” door te mailen naar info@apotheekappelterre.be samen met volgende gegevens: naam, adres en telefoonnummer.

Artikel 3 Verloop van de Vaderdag wedstrijd

De wedstrijd verloopt in verschillende fases:

• T.e.m. 14 juni 2020: deelname aan de wedstrijd

• Week van 15 juni: bekendmaking van de winnaars

De winnaars worden in de week van 16 juni bekend gemaakt via post op social media door de Organisatie.

Artikel 4. Criteria van jurering

4.1. De jury duidt 10 inzendingen aan met correct antwoord op de schiftingsvraag als winnaar. De jury beslist hier autonoom over. Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

4.2. De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door de Organisatie. Tegen de samenstelling van de jury is geen beroep mogelijk.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Elke winnaar van de Vaderdag wedstrijd krijgt een Scholl product toegekend. Behoudens tegenbericht of uitzonderlijke omstandigheden, kan het product uiterlijk vanaf 15 juni afgehaald worden in de apotheek.

5.2. De organisatie behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde, indien dit noodzakelijk is om redenen die buiten haar wil liggen.

Artikel 6. Privacy

Apotheek Penne verwerkt geen gegevens van de deelnemer in het kader van de Vaderdag wedstrijd. De deelnemer post de foto’s onder het privacybeleid van Instagram en/of Facebook. Indien een deelnemer als winnaar wordt aangeduid, zal de organisatie via een bericht op Instagram/Facebook de deelnemer bekendmaken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op het kunnen toezenden van de prijs, en worden voor geen enkel ander doeleinde verwerkt.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. De organisatie houdt zich het recht voor wijzigingen door te voeren aan dit wedstrijdreglement. De deelnemer dient dan ook op regelmatige basis het wedstrijdreglement te controleren, om zich er van te vergewissen dat de meest recente versie correct werd nagelezen.

7.2. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.